BANEUDVALG

Baneudvalgets opgaver

Baneudvalgets formål er at være bindeled mellem klubbens medlemmer, bestyrelsen og greenkeeperne.

Det er baneudvalgets opgave at træffe strategiske beslutninger omkring baneanlæggets drift og vedligeholdelse, og dermed sikre at banen altid fremstår i en god og velplejet stand.

 

Dermed bliver det også baneudvalgets opgave, at sikre at alle golfspillere, uanset golffærdigheder, får en god golfoplevelse, når de besøger Åskov Golfklub.

Åskov Golfklubs bane byder ikke på de store niveauforskelle, men der er derimod anlagt flere vandhazarder, således der er vandhazarder i spil på 8 af banens 18 huller.

 

Der er desuden foretaget et større beplantningsarbejde, som med tiden vil udvikle banen i retning af en parkbane.

Kristian Hansen.PNG

Baneudvalgsformand:

Kristian Hansen

Udvalgsmedlemmer:

E-mail:

Telefon:

Bent Kristensen (chefgreenkeeper)           greenkeeper@aaskov-golfklub.dk          28879908

Niels Christian Jensen (greenkeeper)        nct2010@live.dk                                        20713074

Michael Nielsen  (Træner)                           yaris29@live.dk                                          42452262

Per Ulv Lund                                                   ulv@mail.dk                                                21717816

Brian Moesgaard                                           bm@jai-o.dk                                               20219934

Ole Würtz                                                        begynder@aaskov-golfklub.dk               51256650

Søren Gudiksen                                              soeren.gudiksen@mail.com                   75341440

Kjeld Lidegaard                                               lidenby@hotmail.com                             29262465