BEGYNDERUDVALG

OBS - OBS - OBS - OBS

Der er trådt nye golfregler i kraft pr. 1/1 2019.

Klubben har i foråret 2019 afholdt 3 regelaftener, hvor de nye

regler blev forklaret.

For dem som ikke kunne deltage, har vi i

stedet produceret 

en PDF som kan downloades ved at trykke her

Begynderudvalgsformand:

Ole Würtz

Hvad laver begynderudvalget? 

Begynderudvalgets fornemeste opgave er at sikre, at alle nye medlemmer i klubben får et positivt første møde med klubben og golfsporten.

 

Et medlem fra begynderudvalget går derfor altid med et nyt medlem på par-3 banen,

og de første runder på den store bane.

Desuden støtter udvalget protræner Andreas Thune i forbindelse med begyndertræning og diverse øvelser, når der er behov for det, ligesom det er begynder-udvalgets opgave at undervise nye medlemmer i golf-sportens regler. 

 

Begynderudvalget er desuden "tovholder" på afviklingen af onsdagsturneringen, som primært henvender sig til nybegyndere.  

 

Udvalget håndterer også mange administrative opgaver i samarbejde med Sekretariatet i klubben.

 

Begynderudvalget glæder sig til at byde nye medlemmer velkommen og give dem en god golfoplevelse fra starten. 

 

Udvalgsmedlemmer:

E-mail:

Telefon:

Andreas Thune (Protræner)                                              thunegolf@gmail.com                           60150060

Gert Hartvigsen                                                               gertah@fibermail.dk                             24288330

Poul Abrahamsen                                                             poul-a@energimail.dk                          30271295

Bodil Jensen                                                                    bje6650@gmail.com                             23644941

Niels Jørgen Jakobsen                                                      njja48@gmail.com                                42290297

Erik Krog Jensen                                                              krog1970@live.dk                                40361961

Michael Jakobsen                                                             m-a.jakobsen@live.dk                          61608795

Jette Lilbæk                                                                     krog1970@live.dk                                23696346

Birthe Mulbjerg                                                                mulbjerg63@gmail.com                        28951009

Johnny Würtz Steffensen                                                  sigmafar@gmail.com                            28979209