Læs

ÅRSBERETNINGEN

2019

HER

Læs

referat fra årets

GENERALFORSAMLING

HER

BESTYRELSEN

Lidt om bestyrelsen

Bestyrelsen i Åskov Golfklub har til opgave at sikre, at alle medlemmer og gæster, der kommer i klubben, får den bedst mulige oplevelse. Man kan sige, at hvis man er glad, når man kommer, så skal man gerne være endnu mere glad, når man tager hjem igen. Lykkes dette, har bestyrelsen og de ansatte levet op til klubbens værdier.

 

Bestyrelsesarbejdet består i at dække alle de områder, som vi har valgt i klubben. Derfor har det enkelte medlem af bestyrelsen et kerneområde, som denne varetager i det daglige, hvilket betyder, at bestyrelsen i Åskov Golfklub er en arbejdende bestyrelse.

 

Til vores bestyrelsesmøder, som afholdes ca. seks gange om året, giver hvert bestyrelses-medlem en status på, hvordan det går inden for vedkommendes ansvarsområde, og der bliver således evalueret og korrigeret, hvis nødvendigt.

Efter hvert bestyrelsesmøde udsendes et nyhedsbrev til alle medlemmer pr. mail/facebook ligesom der gemmes et eksemplar på hjemmesiden. 

Kristian Hansen.PNG

Formand & Baneudvalgsformand

Kristian Hansen

Jan Kristensen.PNG

Næstformand   /  Sekretær

Jan Christensen

+ 45 40 33 67 29

naestformand@aaskov-golfklub.dk

mand silhoutte grøn.png

Turneringsudvalgsformand

Erik Krog Jensen

+ 45 40 36 19 61

turnering@aaskov-golfklub.dk

Mariannne_grøn_lille.PNG

Kasserer

Marianne Brændstrup

+ 45 27 80 88 50

kasserer@aaskov-golfklub.dk

brian moesgaard lille.PNG

Sportsudvalgsformand

Brian Moesgaard