Udvalgt til dig
Seneste nyheder
Arkiv
Søg på emne

Ny bestyrelse

I forbindelse med den ordinære generalforsaming den 16. nov 2017 blev der valgt 4 medlemmer til bestyrelsen. Kristian Hansen, Hans Hessellund, Kasper V. Aas Jansen og Michael Nielsen blev valgt og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med følgende opgave fordeling:

Formand og formand for baneudvalget: Kristian Hansen

Næstformand og formand for juniorudvalget: Jan Christensen

Bestyrelsesmedlem og formand for begynderudvalget: Hans Hessellund

Bestyrelsesmedlem og formand for forretningsudvikling: Kasper V. Aas Jansen

Bestyrelsesmedlem og formand for sponsorudvalget : Michael Nielsen (Kibæk)

Bestyrelsesmedlem og formand for sportsudvalget: Michael Nielsen (Herning)

Bestyrelsesmedlem og formand for turneringsudvalget: Brita Heesgaard

Kasserer og sekretærfunktionen er placeret hos klubsekretær Hanne Slot, der foretager den løbende rapportering til bestyrelsen.

Desuden blev valgt to suppleanter - Carsten Andersen og Brian Moesgaard

På bestyrelsens vegne

Kristian Hansen Formand

Tags: