UDVIKLINGSPLAN

Område: Udvikling / ændring:                                                                                 Prioritet:

 

Hul 1:             

Ny bunker til højre for green – mellem green og gangsti.                                         Er OK.

Fairwaybunker ændres til græsbunker.                                                                        Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                          Er OK.

Hul 2:             

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                          Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker.                                                                                                  4.

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                        3.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                    4.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                          2.

Hul 3:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                                  3.

Nyt sand i fairwaybanker i højre side.                                                                           Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                    4.

 

Hul 4:

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                          Er OK.

Nyt sand i bunker til højre for green.                                                                              2.

Nyt sand i yderste bunker til højre for green.                                                                2.

Adgangsvej til hul 5 flyttes til mellem de to bunkers.                                                 Er OK.

Nuværende sti på sveller slettes – sveller tages op.                                                   Er OK.

Ny bunker foran green – hvor sveller fjernes.                                                               2.

Resterende del af waistarea ændres til græs / semirough.                                        2.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                    4.

Hul 5:

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                        2.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                            2.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                  Er OK.

Tre små bunkere til højre for green slettes > græsbunkers.                                     Er OK.

Broer over kanal efterses – eventuelt rørlægges?                                                       3.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Kanter på vandløb affases og vandløb oprenses.                                                         2.

 

Hul 6:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                                 3.

Nyt sand i greenbunker til venstre.                                                                              Er OK.

Ny bunker til højre for green – mellem green og gangsti.                                        Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 7:

Nyt sand i to fairwaybunkere i venstre side.                                                                 3.

Nyt sand i begge greenbunkere.                                                                                   Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

Hul 8:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                           3.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                   1.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                   4.

 

Hul 9:

Nyt sand i greenbunker.                                                                                                Er OK.

Hul 10:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                          4.

Nyt sand i bunker foran green.                                                                                    Er OK.

Nyt sand i venstre greenbunker.                                                                                  Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                  4.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                       Er OK.

Hul 11:

Nyt sand i bunker bag green.                                                                                      Er OK.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                      Er OK.

Trappe til rød tee efterses / forbedres.                                                                     Er OK.

 

Hul 12:

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                  Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                      Er OK.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                              Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                 4.

Trappe til gul tee efterses / forbedres.                                                                     Er OK.

Hul 13:

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                     3.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                        Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                    Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                                 4.

Hul 14:

Nyt sand i greenbunker.                                                                                             Er OK.

Hul 15:

Nyt sand i fairwaybunker i højre side før dogleg.                                                  Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i venstre side.                                                                 Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side ved ca. 100 m.                                              3.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                         Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                       1.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                               4.

Hul 16:

Fairwaybunker til højre før dogleg ændres til græsbunker.                                   2.

Nyt sand i fairwaybunker til venstre i dogleg.                                                          2.

Nyt sand i to fairwaybunkere til venstre.                                                                  3.

Nyt sand i greenbunker.                                                                                               2.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                               4.

Hul 17:

Nyt sand i bagerste fairwaybunker i venstre side.                                                  2.

Forreste fairwaybunker i venstre side slettes > græsbunker.                            Er OK.

Nyt sand i fairwaybunker i højre side.                                                                       1.

Nyt sand i fairwaybunker midt foran green.                                                            2.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                   Er OK.

Nyt sand i begge greenbunkere bag green.                                                           Er OK.

Kampesten i den ene side ved 150 m til midtgreen.                                              4.

Hul 18:

Fairwaybunker i højre side ændres til græsbunker.                                            Er OK.

Nyt sand i greenbunker i højre side.                                                                      Er OK.

Nyt sand i greenbunker i venstre side.                                                                  Er OK.

Kant foran green, på tidligere green, affases.                                                      Er OK.

Par-3 bane:

Nyt sand i banens bunkers.                                                                                    Er OK.

Ny beplantning mellem hul 5 & 6 og mellem hul 1 & 6.                                   Er OK.

Puttinggreen:

 

 

 

Indspilsgreens:

 

 

 

Driving range:

Der etableres to mindre greens med kunstgræs.                                                 4.

(ved 75 meter og ved 100 meter fra central måtte)

Der monteres afstandsmarkering på venstre stolpe.                                       Er OK.

(1 x 1 meter med ”bullseye”)

Der opsættes afstandsmarkeringer.                                                                    Er OK.

(75 m., 100 m. og 150 m. fra central måtte)

Eksisterende afstandsflag fjernes.                                                                           1.

Eksisterende ”sandgreens” slettes.                                                                         1.

Måtter fastgøres i position pegende imod de to stolper.                                    2.

Der opstilles chippingnet/-rammer                                                                     Er OK.

Der opsættes net i venstre side (afvente resultat af stolper)                             3.

Nyt sand i bunker ved driving range.                                                                      2.

Beplantning:

Flere træer langs adgangsvejen imod hul 1.                                                      Er OK.

(vi er blevet tilbudt nogle kastanjetræer, som anvendes)

Eventuelt nogle frugttræer mellem vejen og hul 1.                                             2.

Planter mellem green hul 2 og green hul 5.                                                       Er OK.

Nye træer mellem hul 10 og hul 12.                                                                    Er OK.

Nye træer mellem hul 12 og hul 13.                                                                    Er OK.

De modtagne blomsterløg skal i jorden.                                                             Er OK.

Opstamning af eksisterende træer – vinteropgave.                                         Er OK.

Resterende poppeltræer fjernes – vinteropgave.                                             Er OK.

Udarbejdelse af beplantningsplan / beplantningspolitik.

Generelt:

Fortsat bearbejdning greens:                                                                                  1.

(højere og mere ensartet hastighed)

Fairways eftersås.                                                                                                      1.

Tee-steder forbedres:                                                                                               2.

(planeres og visse mindre sammenlægges til et langt)

Hvor det er muligt søges hullerne forlænget mest muligt:                                4.

(nye eller forlængelse af eksisterende tee-steder)

Bedre/tydeligere markeringer omkring søer og vandløb:                               Er OK.

(Eventuelt kraftigere stokke med pigge til fastgørelse)

Gul og rød tee ændres til nr.:                                                                                  2.

(gul ændres til 52 og rød ændres til 44)